Search form

Lu'g 15

A'tugwaqan na jijgluewj ta'n gesga't

(Matiw 18.12-14)

1Newtejgeg na'gweg, pugwelgig nujintutma'tijig suliewei aq pata'tegewinu'g mawita'jig ugjit jigs'tuanew Se'susal. 2Na Palasiaq aq nujigina'mua'tijig Mowisewei tplutaqan mu weli usguma'tigul Se'susal. Telimtultijig, “Ula ji'nm nilaje'waji lue'winu' aq je we'gaw mawatalultijig.” 3Toqo Se'sus agnutmuaji na a'tugwaqan. Teluet,

4“Na ji'nm geggunasni gasgiptnnaqaniliji jijgluewji. Newte'jit gesga't. Pa na gtue'm gesga'ss, tla'tegetes st'ge' ula ji'nm. Na naqalaji pesgunateg te'sisgegsiliji je pesgunateg m'gegtug aq naji gwiluatl glapis we'jiaj. 5Ta'n tujiw we'jiaj wel'ta'sit. Na ugtlmaqaneg tepa'latl, 6aq apaja'latl. Na wigumaji wi'gma aq witapa aq telimaji, ‘We'ji'g na ntue'm ta'n gesga'p. Ul'ta'sultinej.’ Tel'te'tm gilew wijei tla'taqatioqs'p. 7Telimuloq, ta'nig wa'so'q eimu'tijig me' aji ul'ta'sultitaq ta'n tujiw lue'winu'l gawasgita'silitl aq pun pata'tegelitl je mu pesgunateg te'sisgegsijig je pesgunateg mimajuinu'g ta'n mu tel'te'tmi'ti'gw ugjit amujpa gawasgita'sultinew aq jiglita'new lue'utigtug.”

A'tugwaqan na suliewei ta'n gesga'q

8“Nantawa's'g na e'pit geggung'snn newtisga'qal suliewe'l toqosip newte' entoqos. Na wasoqonmaqan wasoqwa'toq aq pewa'q wiguow. Na melgi gwiluasit ms't tami glapis we'jitoq. 9Ta'n tujiw we'jitoq, smtug wigumaji wi'gma aq witapesgwa aq telimaji, ‘Mawi ul'ta'sultinej muta we'jitu na suliewei ta'n gesga'q.’ 10Telimuloq na mesgi'g ul'ta'suaqan eteg wa'so'q muta Gjinisgam ugtansale'witemg wel'ta'sultiliji ta'n tujiw lue'winu gawasgita'sit aq pun pata'teget.”

A'tugwaqan na ji'nmji'j ta'n gaq ewnaso'tg ugsulieweim

11Se'sus agnutmuaji, “Na ji'nm tapusiliji uggwisg geggunaji. 12Na maw maljewe'j telimatl ujjl, ‘Tata't, pewalul ignmuin ta'n goqwei tel'ta'sin ignmuin ta'n tujiw gi'l npmn.’ Na ji'nm wel'te'tg'ss aq nasgwa'tuaji uggwisg ta'n telgi'g assutg. 13Na tel gne'ge'l maljewe'j ilpilg ta'n goqwei assutg aq maja'sit. Se'g eliet. Na'te'l etl gaqi ewnaso'tg ugsulieweim. 14Ta'n tujiw mo suliewei geggunmug na pestmo'qonig na'te'l. Na mu geggunmug ta'n goqwei malqottew. 15Amujpa elugowatl igtigl ji'nmul aq elgimtl angweiwan gulgwi'sg. 16Tetuji guising je we'gaw malqotg'ss gulgwi'sg wiluow, muta mo wenn esmagul. 17Na glapis nestu'et aq telimsit, ‘Me' nujj uglugowinumg welatalultijig. Ula tet eim aq geget pestmai. 18Nige' maja'sia's aq nmia's. Nujj tlima's: Gisi pata'luloq gi'l aq Gjinisgam. 19Gisi ntaqo'qona'lul. Mu tepi glu'siw ugjit uggwisite'lmin aq weja'tegemg nige' tla'li st'ge' tela'l'jig gtlugowinum.’ 20Na maja'sit aq poqjinmiet ujjeg.

“Ge's wejgu'et awtigtug na me' eig weli amaseg ta'n tujiw ujjl nemitl. Na ji'nm me' ewlamatl aq el'tugwi'g uggwiseg. Naji a'suguatl aq wesgaqalmatl. 21Na maljewe'j telimatl ujjl, ‘Tata't, gisi pata'luloq gi'l aq Gjinisgam. Mu tepi glu'siw ugjit uggwisite'lmin.’ 22Gatu ji'nm wigumaji uglugowinumg aq telimaji, ‘Ge' nmisgmug gelu'lg aligew aq apoqonmug nasa'toq. Nasoqwa'taqan ignmug aq pile'g mg'sng. 23Nmisgug wen'jitia'm'ji'j aq wissugwalug. Pestie'ultinej nige'. 24Tel'ta'siap ngwis nepg gatu nige' geji'g me' mimajit. Tel'ta'siap gesga't gatu nige' ula eig.’ Na tujiw pestie'ultijig.

25“Na igtigl uggwisl ta'n maw gisiguilitl etl lugwelitl iga'taqanigtug. Na peminmiej nutgl gtapegiaqann aq nemiaji mimajuinu' amalgaltiliji. 26Na lugowinu'l wigumatl aq pipanimatl, ‘Taliaq ta u't?’ 27Lugowinu telimatl, ‘Gjignam pegising aq gujj ela'lugsieg'p ne'pa'nen maw glu'sit wen'jitia'm'ji'j.’ 28Na ula ji'nm wegaig aq mu pisgwa'gw ta'n wesgowita'lij. Na ujjl tewielitl. Na munsaiwatl uggwisl pisgwa'lin. 29Gatu asitematl ujjl, ‘Te'sipunqeg melgi lugowul st'ge' gtlugowinum aq ne'gaw menaq elistulu. Menaq ignmuiwn je te'pl'ji'j ugjit ta'n tel mawatalultiteg nitapaq. 30Gatu ggwis gaqi ewnaso'tg'p ugsulieweim maw winsultiliji e'piliji. Tal gis ta'n tujiw apsgwa'sit pestie'wa'loq. Goqwei weji ne'po'q ta'n maw glu'sit wen'jitia'm'ji'j ugjit negm?’ 31Na ujjl telimtl, ‘Gwi's, geju'l iapjiw eimn ta'n eim aq ta'n te's'g goqwei geggunm na gi'lewei. 32Gatu amujpa wel'ta'sulti'gw aq pestie'ulti'gw, muta tel'ta'si'gup gjignam nepg gatu nige' me' mimajit. Tel'ta'si'gup gesga't gatu nige' eig ula tet.’ ”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index