Search form

Lu'g 18

A'tugwaqan na sigu'sgw aq nuji ilsuteget

1Na tujiw Se'sus telimaji a'tugwaqan unaqapemg muta pewalaji ne'gaw a'sutma'tinew aq mu musguajita'sultinew. 2Teluet, “Nuji ilsuteget eig'p gjigang. Mo jipalagul Gjinisgaml aq mo wen gepmite'lmagul. 3Elg eig sigu'sgw ula wijei gjigan ta'n pusgi naji nmiatl na nuji ilsutegelitl aq etawaqtmatl. Telimatl, ‘Apoqonmui wissuigneman ta'n wen getanit.’ 4Lpa wel sa'q ula nuji ilsuteget mo getu apoqonmuagul glapis giaspi tlimsit, ‘Tlia to'q mo gepmite'lmaqig mimajuinu'g aq mo jipalaq Gjinisgam, 5amuj apoqonmaq ula sigu'sgw. Me' gatu gitnme'wit aq ma punajimigw glapis gaqatejimitew.’ ”

6Na tujiw Gjisaqamaw teluet, “Ge' jigs'tug ta'n goqwei nuji ilsuteget teluej je tlia mo tetapua'tegegup. 7Gjinisgam tetapua'lata ugmimajuinumg ta'n gisi mgnapni. Smtug apoqonmuata muta etawaqtmagwi'titl apoqonmuanew tepgig aq na'gweg. 8Telimuloq, ilsutegetew ugjit negmow aq smtug tla'tegetew. Ni'n na mimajuinualsiap aq ta'n tujiw apaja'sia's ugs'tqamug etug mimajuinu'g me' lita'sualitaq.”

A'tugwaqan na tapusijig ji'nmug ta'n a'sutmajig

9Se'sus a'tugwaqan telimaji ta'siliji mimajuinu' ta'n espite'lsultiliji. Tel'te'tmi'tij na igtigi mu tel glu'sulti'gw st'ge' negmow aq penoqite'lma'tiji. 10Teluet, “Tapusijig ji'nmug naji a'sutmajig gjia'sutuo'guomg. Newte'jit na Palasi aq igtig na nujintutmat suliewei. 11Na Palasiewa'j newtapuguit aq a'sutmat. Teluet, ‘Gjinisgam miwatmul mo telqamigsiw st'ge' igtigig. Mo na gmutnes, mo nata' egsuew, mo sespo'tegew. Miwatmul mu tele'w st'ge' nujintutmat ta'n eig ugtejg. 12Te's aqan'tie'uti tapuguna'q teli pgiji sune'wi aq ignmul newta'ig ta'n te's metlasa'igl ganie'wi.’ 13Gatu na nujintutmat gaqamit ugtejg a'sutuo'guomg. Tetuji ms'ge'g ta'n tel gis pata'tegej aq ugpusgun matte'g. Naqatgelsit aq a'sutmat. Teluet, ‘Gjinisgam, ewlite'lmi. Ni'n gisi pata'tegei.’ ” 14Se'sus teluet, “Telimuloq, ta'n tujiw wegla ji'nmug gi's maja'titeg, Gjinisgam wel'te'lmatl na nujintutmalitl gatu mu wel'te'lmagul na niganpuguilitl muta espite'lsilitl. Gjinisgam mu gepmite'lmagul ta'n wenn newtite'lsilitl gatu gepmite'lmatl ta'n wenn mu espite'lsiligul.”

Se'sus gesalaji mijua'ji'jg

(Matiw 19.13-15; Malg 10.13-16)

15Te'sijig mimajuinu'g pegisula'tiji un'janua Se'suseg muta pewala'titl gegupa'tunn ugpitnn un'jiwaq aq a'sutmessewan. Ta'n tujiw Se'sus unaqapemg nemitu'tilij ta'n goqwei teliaq na majiaqa'la'tiji mimajuinu'. 16Gatu Se'sus wigumaji mijua'ji'jg aq teluet, “Ignmug mijua'ji'jg jugwita'new ni'neg. Mut wetqo'lanew, muta Gjinisgam ilgwenaji mimajuinu' ta'n getlams'tasultiliji ni'neg st'ge' wegla mijua'ji'jg. 17Migwite'tmug ula. Ta'n wen mo getlams'tasigul Nisgaml st'ge' wegla mijua'ji'jg ma gis pisgwa'gw ta'n Gjinisgam etli ilgwenaji mimajuinu'.”

Na milesit ji'nm ta'n getu' msng iapjiwewei mimajuaqan

(Matiw 19.16-30; Malg 10.17-31)

18Na niganpuguit Lesui'p pipanimatl Se'susal, “Nujigina'muet gi'l na gelu'sin. Tala'tega's ugjit msnmn iapjiwewei mimajuaqan?”

19Se'sus pipanimatl, “Tal gi's teluen ni'n na gelu'si? Mo wen gelu'sigw pas'g Gjinisgam. 20Geitu'n Nisgamewe'l tplutaqann: ‘Mut sespo'tegew, mut ne'pa'tegew, mut gmutnew, mut pisui agniman igtigig aq gepmite'lm gujj aq ggij.’ ”

21Na ji'nm teluet, “Weja'tegemgeg maljewe'juianeg, na majulgwatman ta'n te's'gl tplutaqann.”

22Ta'n tujiw Se'sus nutgeg na teluet, “Na newte' goqwei amujpa tla'tegetes. Ntuisgetu ta'n te's'g goqwei geggunmn aq na suliewei ignmu ewle'juinu'g. Na tujiw jugu'ates aq majulgwalites aq milesuaqan guguntes wa'so'q.” 23Ta'n tujiw na ji'nm nutgeg ula, na no'q ewlgwijing muta no'q milesit.

24Se'sus nemiatl ewlgwijilitl aq teluet, “Na tetuji mtue'g ugjit milesit mimajuinu pisgwa'n ta'n Gjinisgam etli ilgwenaji mimajuinu'. 25Me' metue'g ugjit milesuinu ignmuan Gjinisgaml ilgwentl, je mu melgwlejit tel saputa'siss sapalqe'g saqati'gtug.”

26Na mimajuinu'g ta'n nutua'titl Se'susal pipanima'titl, “Wen gisi ugs'tawiaten?”

27Se'sus teluet, “Ta'n goqwei mimajuinu mu gis tla'tegegw, naqamase'g ugjit Gjinisgam tla'tegen.”

28Na tujiw Pie'l teluet, “Telimul, gis naqtmeg'pnn nignal ugjit wije'ulin.”

29Se'sus telimaji, “Teliaq na, gatu telimuloq na ta'n wen naqalatl ugte'piteml gisna wiguow, wijig'tiliji, ungi'gug, gisna un'jang, ugjit lugowan Gjinisgam aq tliman igtigi ta'n Gjinisgam getu' ilgwenaji, 30me' ms'gi'gt'tew ta'n goqwei mesng nige' aq msntew iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q.”

Se'sus telimaji unaqapemg ta'n tli np'tew

(Matiw 20.17-19; Malg 10.32-34)

31Se'sus gmetug ela'laji unaqapemg aq telimaji, “Jigs'tuigw! Ni'n na mimajuinualsiap aq niganigjitegewinugi'g nigani wi'gmi'tipnn Gjinisgam ugtwi'gatigng ta'n goqwe'l mimajuinu'g tla'litaq. Selusalemg el'ta'igw aq ms't goqwe'l gis wi'gmi'tipnn na tliatal na'te'l. 32Na ignmuitaq ta'nig mo Lesui'peulti'gw. Na maligmitaq, emegwei'witaq aq elusgomitaq. 33Nipispaqante'itaq aq ne'pa'itaq. Utqotalitaq gatu nesuguna'q iga'qt'tew na tujiw minunsia's.”

34Unaqapemg mo nestmi'ti'gw wegla goqwe'l. Mo nestmi'ti'gw ta'n goqwe'l wesgutgl glaman mo geitu'ti'gw ta'n Se'sus getu' tlimaji.

Se'sus nepilatl nepapigwa'litl ji'nmul

(Matiw 20.29-34; Malg 10.46-52)

35Ge's Se'sus pem pisgwa'j na utanji'j teluisig Jeligo, na ji'nm pemgopit gigjiw awtigtug. Nepapigwa't aq etl'tawaqtmat. 36Nutuaji mimajuinu'g pemita'liji awtigtug aq pipanigesit, “Taliaq?”

37Telimut, “Se'sus, na ji'nm tleiawit Nasaletg pemiet.”

38Sesgwet, “Se'sus. geitu wetapegsin Ta'piteg, ewlite'lmi.”

39Na mimajuinu'g ta'n niganita'jig majiaqa'la'titl aq telima'titl wantaqien, gatu me' aji gsigawwet, “Geitu wetapegsin Ta'piteg, ewlite'lmi.”

40Se'sus naqa'sit aq pipanimaji alt mimajuinu'g jugwa'lanew na nepapigwa'litl. Ta'n tujiw na ji'nmul gigja'silij, Se'sus pipanimatl, 41“Goqwei pewalin tla'tegen ugjit gi'l.”

Telimatl Se'susal, “Saqamaw getu nmitegei ap.”

42Se'sus telimatl, “Nmitega, muta teli gtlams'tasin na weji npisin.”

43Smtug gisi nmiteget aq majulgwalatl Se'susal aq miwatmuatl Gjinisgaml. Ta'n tujiw mimajuinu'g nemitu'tij ta'n gis tliaq, ms't miwatmua'titl Gjinisgaml.

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index