Search form

Malg 5

Se'sus nepilatl ji'nmul ta'n mn'tu'g wesgweiagwi'titl

(Matiw 8.28-34; Lu'g 8.26-39)

1Se'sus aq unaqapemg oqwa'jig ase'g qospem ta'n wigultijig Gelasiewaq. (Negla mimajuinu'g gun'tew sapalqe'g lame'g etli utqutala'tiji npuinu'g.) 2Etna na ula ji'nm ta'n mn'tu pitu'gwitl. 3Wigit ula i' tli utqutala'tiji gun'tew sapalqe'g. Mu nugu gis gltaqpila'tigul tlia pisgataqanapi'l e'wmi'tij. 4Gaqaisg uggwatl aq ugpitn gelpilmutl, pas'g na te's pasga'to'qol pisgataqanapi'l aq pasga'toqol gasawo'qol na uggwatg. Tetuji melgignat, mo gis gnna'tigul na ji'nmul. 5Tepgig aq na'gweg ala'sit utqutaqane'gati aq siawa'sit soqoqamigeg. Alisewet aq gun'tal ginigwegl e'w'gl, sewissusij.

6Na ji'nm gneg wetamatl Se'susal. Na el'tugwi'g aq el nutgul'pa'sitl Se'susal ta'n tujiw gisi pta'siliteg ugtuluaq. 7I' sesgwet, “Se'sus, gi'l, na uggwisl ta'n mawi espe'g Gjinisgam, getu tala'lin ni'n? Gjinisgam ewlite'lmi! Se'sus, etawaqtmul mut ugtapuliw ni'n!” ( 8Wet tlues na muta Se'sus etl tlimatl, “Mn'tu, 'gtaqqa'si na ji'nm!”)

9Toqo Se'sus pipanimatl, “Taluisin?” Na ji'nm asita'puguet, “Teluisi Lijion, muta tel pugweleg.” (Lijion na telueg, na'tami asugom pituiptnnaqanijig.) 10Siaw tawaqtmuatl Se'susal ugjit mu mn'tu'g jiglgimugsinew na'te'l na maqamigew.

11Pugwelgig eig'snig gulgwi'sg gigjiw na'te'l. Etl jiganiga'tijig soqoqamigeg. 12Na mn'tu'g etawaqtmua'titl Se'susal, “Petgiminen ninen negla gulgwi'sg ta'n wesgowita'tij. Ignmuinen na'te'l lta'nen.” 13Na ignmuaji. Mn'tu'g getaqqita'la'titl ji'nmul, aq el'ta'jig gulgwi'suigtug pijitalijig. Na ta'n te'sijig gulgwi'sg panaemg ta'pu pituiptnnaqanijig maw 'ms't paqatugultijig paqse'g, aq egwijia'tijig aq getmentgi'g.

14Na ji'nmug ta'nig etli angweiwatipni gulgwi'sg, poqt'tugu'ltijig se'sa'tu'tij agnutmaqan gutanji'tl aq 'ms't tami ta'n el'ta'tij. Na mimajuinu'g ta'n nutma'ti'tij, nat nemitu'tij ta'n gis tliaq. 15Peita'jig ta'n Se'susal eimlij aq nat nemia'titl na ji'nmul ta'n i' pitu'gwipni mn'tu'g. Negm pemgopit na'te'l gegnesit aq apaji ns'tuesnaq. 'Ms't ta'n te'sijig jipasultijig. 16Na ji'nmug, ta'n tujiw gis nemia'tipnn ji'nmul, ta'n gisi npisilipnn, aq gis nemia'tipni gulgwi'sg, paqasutugultilipni, aq getmenepnig, telima'tiji mimajuinu'g, ta'n goqwei gis tliaq.

17Na tujiw wegla mimajuinu'g etawaqtmua'titl Se'susal jigla'silin uggutanmuaq.

18Ge's Se'sus pem tepa'siteg ugtuluaq na ji'nmul ta'n eimu'tilipni mn'tu'g etawaqtmuatl Se'susal, “Ge' ignmui wije'ulin.”

19Pas'g na Se'sus mo ignmuagul, awna telimatl, “Apaja'si giguaq, aq gigmaq, aq tlim ta'n teli ula'l'sg's na Saqamaw, aq ta'n teli ulm'toqos ugjit gi'l.”

20Na tujiw ji'nm naqt'g, aq eliet 'ms't ta'n te's'gl newgtisga'qal gutanji'tl, telimaji ta'n Se'sus tela'l'pnn ugjit negm, aq ta'n te'sit wen nutg, paqalaig.

Na Jailus ugtusl aq na e'pit ta'n sama'tuaj Se'susal utapsun

(Matiw 9.18-26; Lu'g 8.40-56)

21Se'sus apaji asoqoma'sit qospem. Na'te'l pugwelgig mimajuinu'g gigto'qopugutua'titl sitmug. 22Jailus, newgte'jit iganpuguit na Lesui'pewei a'sutuo'guom negmow uggutanmuoq. Pegising aq ta'n tujiw Se'susal nemiatl nutgul'pa'sitl Se'susal uggwatg. 23Aq etawaqtmuatl ta'n telgi'g pegwatoq, “Ni'n 'ntusji'j mawi gsnugwat geget nepg. Ewlistui! Jugu'a! Wije'wi nignaq aq iga'tug gitg 'gpitnn 'ntusg glaman ila'sitew aq siaw mimajitew.”

24Toqo Se'sus wije'watl. Maw pugwelgig mimajuinu'g wije'wa'titl aq aligsma'la'titl Se'susal.

25Ula e'pit eig's pejuije'wa'pni. Pegiji ulmaje'g's aq metuipnes ta'n metlasipunqeg je ta'pu, na teli pgiji msigwet ugsngowaqanm. 26Pugwelgig mal'pale'wijig mo gisi 'npila'tigul. Ta'n te's'g ugsulieweim gaqi e'w'g pas'g na mo aji mewiewigw awna me' aji gsnugwat. 27Na nutmatl Se'susal aq elietl maw wije'waji mimajuinu'g. Nige' gaqamit ugtejg Se'suseg. 28Telimsit, “Pas'g ni'n gis sama'taq utapsun, na ni'n ila'sites.”

29Gis sama'tuateg utapsun aq smtug nenga's'g ta'n teli msigwap ugsngowaqanmeg aq negm geitoq gis ila'sit aq gisi npisitaq ta'n sa'q 'lgowaqana'l'tpneg. 30Smtug Se'sus geitoq ml'gigno'ti ta'n teli ila'silij ejigla's'g negmeg aq gawasg'pugua'sit aq telimaji ula mimajuinu'g, “Wen gis sama'toqol nutapsunn.”

31Unaqapemg telima'titl, “Nemi'jig na mimajuinu'g gigto'qopugutasgig! Tal gis pipanigesin, ta'n wen gis sama'l'sg?”

32Gatu Se'sus tel gigtoqopa'sit wet nemiatl ta'n wenn gis tela'tegelitl. 33Na e'pit geitoq ta'n gis tliaq ugjit negm. Smtug jipaqa'sit aq neng'tesing. El nutgul'pa'sitl Se'susal uggwatg aq telimatl 'ms't ta'n gigwajiaqewei gis tliaq ugjit negm. 34Se'sus telimatl e'pilitl, “Tu's, gi'l ta'n teli gtlams'tasin, na wej gisi npisin. Gisinmietes nige', muta ila'sineg. Ejigla's'geg ta'n tel gitnma't'p.”

35Ge's Se'sus etlewistoq na ji'nmug pegisingig weja'tijig Jailus wiguaq aq telima'titl, “Jailus, 'gtusaq nepgaq. Mut nugu 'lgowaqana'law nujigina'muet.”

36Se'sus gesgustuaji ta'n telueliji, telimatl iganpuguilitl a'sutuo'guomg, “Mut jipasiw pas'g 'gtlams'tasi! Sangewitelmi!” 37Mo ignmuagul wenn wije'ugun pas'g Pie'lal, Ji'mejal aq Sa'nal, na Ji'mej wijigati'titl. 38Peita'jig iganpuguilitl wi'g. Se'sus nemiaji pugwenniji sespo'ltiliji aq atgitemultiliji. 39Na Se'sus pisgwa't pipanimaji, “Goqwei tal gis sespena'q aq atgitemultioq? E'pite'ji'j mo nepmug pas'g nepat.”

40Na mimajuinu'g poqji wiguama'titl Se'susal gatu gaqtuaqqimaji. Na tujiw wesua'latl na e'pite'ji'j ujjl aq uggwitl aq ta'n weni nesisiliji ta'n wijeiujig aq el'ta'jig ase'g ta'n e'pite'ji'tl eimlij. 41Se'sus wesua'tuaq ugpitn aq telimatl, “Tu'si mnja'si!”

42Ula e'pite'ji'j metlasipuna't je ta'pu. Se'sus gisi npilatl aq smtug ula e'pite'ji'j wenaqa'sit aq poqji ala'sit. Ta'n tujiw na gis tliaq mawi paqsipgi paqalaiultijig mimajuinu'g. 43Se'sus maw melgimaji na, “Mut wen tlimanew.” Aq telimaji, “Smug na e'pite'ji'j!”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index