Search form

Malg 7

Na gina'masuti wejiaq ujjuaqi'g

(Matiw 15.1-9)

1Ta'sijig nujigina'mua'tijig 'tplutaqan weita'pnig Selusalemg. Na tujiw wije'wa'tiji Palasiaq aq gigto'qopugutua'titl Se'susal. 2Na migwama'tiji te'siliji unaqapemg etlatalultiliji gatu mo gesispa'tu'tigul ugpitnual, 'st'ge' Palasiewaq tela'taqati'tij.

( 3Na Palasiaq aq esgwia'tijig Lesui'paq majulgwatmi'tij ta'n tel gina'muj aq e'wmi'tij ta'n teloqtisni ujjuaqi'g. Mo mijjulti'gw glapis gisi gsispa'tu'tis ugpitnual menaqqajewei. 4Mo malqotmi'ti'gw ta'n goqwei wejiaq etlintuisgetmg mijipjewei. Amujpa na tmg gesispa'toq aq majulgwatmi'tisnn pugwelgl ta'n goqwe'l tel gnu'tmuj ujjuaqi'g st'ge' ta'n tel lapala'tis me' na ulaqanmua, wowg, eptaqang, aq ugtuomua.)

5Na Palasiaq aq nujigina'mua'tijig tplutaqan telima'titl Se'susal, “Ge' angam, gnaqapemg etlatalultijig, je mu gesispa'tu'tigul ugpitnual. Mo teltenug na tla'taqatinew!”

6Se'sus asitemaji na teluet, “Teliaqasneg Aiseiao'q iganigji'-toqosneg ugjit gilew wesgijiangamgusultioq, 'st'ge' ta'n tel wi'gas'g, Gjinisgam teluet,

‘Ula mimajuinu'g

gepmite'lmijig glusuaqanigtug

pas'g uggamlamunual amastegl ni'neg.

7Mo tali ugtapsuninug

ugjit negmow emtoqwalinew

muta tel gina'mujig ji'nm ugt'tplutaqanm

pa na wijei tela'tu'tij

'st'ge' Gjinisgam gissutg.’ ”

8Na Se'sus teluet, “Gmetug iga'tuoqol Gjinisgam ugt'tplutaqanm aq jigs'tmoqol ji'nm ugt'tplutaqanm.”

9Se'sus siawewistoq, “Na we'gwi ntawo'ltioq, ejigla'tuoq Gjinisgam ugt'tplutaqanm ugjit majulgwatmnew ji'nm ugt'tplutaqanml! 10Mowiso'q teluepnaq, ‘Gepmite'lm gujj aq 'ggij!’ Ta'n wen teluet ugtanan ujjl gisna uggwitl, amujpa na negm ne'po't. 11Pas'g na tel gina'muoq ta'n mimajuinu geggung goqwei ta'n gisi apoqonmuas ujjl gisna uggwitl pas'g toqosip na teluet, ‘Ula na Golpan’ (na telueg, Gjinisgam ugtaligam). 12Na toqo tujiw, mo na tale'nug mo gisi apoqonmuawj ujjl aq uggwitl. 13Mo jigs'tmuoqol Gjinisgam ugglusuaqanml aq gisa'loqig igtigig mimajuinu'g mu jigs'tmnew, aq me' pugwelgl igtigl ta'n goqwe'l tela'taqatioq!” 14Na Se'sus ap wigumaji pugwenniji mimajuinu'g aq telimaji, “Jigs'tuigw ta'n te'sioq aq ns'tmu'tigw. 15Ta'n goqwei mimajuinu malqotg, ma gisa'lugug piam gelu'sin. Etna ta'n teli angita'sin aq ta'n teluen gisa'lug mu gelu'sin, mu na ta'n goqwei malqotmn. [ 16'Gs'tuaqanin na nute'n!]”

17Se'sus mimajuinu'g naqalaji aq pisgwa't wen'ji'guom. Na tujiw unaqapemg pipanimji gnua'tagunew ta'n goqwei wesgutg'p. 18Se'sus pipanimaji, “Mu aji ns'tuo'ltiwoq aq ala igtigig, mo gilew nestasultiwoq. 'Lpa ta'n goqwei mimajuinu malqotg ma gisa'lugug piam gelu'sit. 19Muta mijipjewei mu gigja's'gtnug ugtangita'suaqanmual pas'g ugtlaminug aq wet siaw tu'aq wa'qi.” (Ta'n teluep ula Se'sus gegnu'tmuapni ta'n te's'g mijipjewei na telgitas'g malqota's'gtn.)

20Na Se'sus siawewistoq, “Ta'n mimajuinu teli angita'sit gisa'latal mo gelu'sinin. 21Wejiaq mimajuinu uggamlamung aq ugtangita'suaqanm winjigl, aq winsmuin, gmutnen, aq ne'pa'tegen. 22Wejiaq uggamlamung sespo'tegen, ta'n te's'g goqwei puatg ta'n igtig mimajuinu ugtaligam, pugwelgl ta'n goqwe'l winjigl tela'taqati'titl, egsuo'qon, winatuet, penoqweig, piluitelgaqan, pisui agnimulg, emtesguaqan, aq wini angita'sit. 23Na ta'n te's'gl winjigl goqwe'l wejiaqal ugtangita'suaqanmuaq aq gisa'l'sg mo gelu'sin.”

Na e'pit ta'n teli gtlams'tasij

(Matiw 15.21-28)

24Na Se'sus naqt'g aq ejigla'sit Galaliewa'gi. Eliet gutanji'tl gigjiw 'gjigan teluisig Tail. Na pisgwa't wen'ji'guomg aq mu puatmug wen gji'jigun pas'g na mo gisi gasigw. 25Etna na ula e'pit ugtusl mn'tu'l eimlitl ugtinneg. Nutmatl Se'susal aq pegising ta'n eimlij aq smtug mesganatesingl uggwatg. 26Ula e'pit, mo Lesui'pewi'sgw. Etli ugs'tqamuis Ponisiae'gati. Na gutanji'j eteg Silia. E'pit etawaqtmuatl Se'susal getaqqatesgmuan mn'tu'l ugtusl. 27Gatu Se'sus asitematl, “Mo weltenug ugjit ni'n liaman 'ntmimajuinumg aq apoqonmulinew gilew se'g tleiaultioq pa na wijei aq ugsua'tutaq nn'jang wilual aq ignmuan 'nmu'jig.”

28Na e'pit asitematl, “Saqamaw, teliaq teluen, pas'g we'gaw 'nmu'jig, lame'g p'tautigtug, malqotmi'tij ta'n mijua'ji'jg piwgtmi'tij.”

29Na Se'sus telimatl e'pilitl, “Geju'l gi'l getlams'tasin, ta'n nige' gis tluen. Nige' gisinmietes. Na mn'tuaq gaqi gtaqqa'silitaq ugtusg ugtinneg.”

30Na e'pit apaja'sit aq we'jiatl ugtusl elisinnitl 'npo'qonigtug. 'Lpa mn'tu gaqi gtaqqa'silitl ugtinneg.

31Se'sus naqt'g gutanji'tl gigjiw Tail aq siawa'sit Saitonigtug aq maw na maqamigew teluisig, “Newgtisga'qal Gutanji'tl.” 32Alt mimajuinu'g pegisitua'titl ji'nmul gepistaqanalitl aq waqqaj gis glusilitl. Na etawaqtmua'titl Se'susal iga'tun ugpitn na ji'nmul. 33Toqo Se'sus tmg wesua'latl sitatug, ejigla'latl ta'n pugwenniji mimajuinu'g eimu'tilij. Iga'toq ugtluignn ula ji'nmul ugs'tuaqaneg, elusgwat ugtluign, aq sama'tuaj na ji'nmul winnu. 34Se'sus soqwapa'sit wa'so'q, elgomigtuatl Nisgaml, aq nespipetoqsit. Telimatl ula ji'nmul, “Eppata!” na telueg, “Pana'tu, aq nute'n!”

35Na smtug na ji'nm ugs'tuaqann pana'tigl aq winnu iltata's'g aq smtug weliewistoq. 36Se'sus 'ms't melgimaji, “Mut wen goqwei tluenew!” Pas'g ta'n tel piam melgimaj me' na aji gsigaw agnutmu'tijig. 37'Ms't ta'n te'sijig nutmajig na sigta paqalaiultijig. Teluejig, “Ta'n teli ula'tegej ta'n te's'g goqwei gis tla'tegej, we'gaw gisa'latl gepistaqanalitl nutmilitl aq mo netaweligul gelusilitl.”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index