Search form

Malg 8

Se'sus esmaji ne'w pituiptnnaqanijig mimajuinu'g

(Matiw 15.32-39)

1Ta'suguna'gweg pugwelgig mimajuinu'g elnutua'titl Se'susal. Ta'n tujiw mo geggunmi'tigup ta'n goqwei malqottaq, Se'sus wigumaji unaqapemg aq telimaji, 2“Ewlite'lm'gig ula mimajuinu'g muta ne'gaw nesuguna'q wijitgweiwijig aq nige' mo piamianug goqwei ta'n malqottaq. 3Toqosip ula enmigimg'snig aq mo mijipjewe'mi'gw, na toqo tujiw 'lpa pugwelgig oqonitpaqia'titaq ta'n tujiw enmita'tij. Pugwelgig amaseg weita'jig negmow.”

4Na unaqapemg pipanima'titl, “Tal gis we'jitutesnu paqtaqamigtug te's'g mijipjewei ta'n tl smatesnu wegla mimajuinu'g.”

5Se'sus pipanimaji, “Ta's'gl pipnaqanu'tl geggunmoqol?” Teli asitema'titl, “Lluigneg te's'gl pipnaqanu'tl.”

6Toqo Se'sus telimaji mimajuinu'g, “Pita'gw maqamigeg.” Se'sus wesua'toq lluigneg te's'gl pipnaqanu'tl aq miwatmuatl Nisgaml. Na tujiw sewisgino'toqol pipnaqanu'tl aq ignmuaji unaqapemg se'si ignmuetunew mimajuinu'g. Na unaqapemg tela'taqatiliji. 7Na unaqapemg gegguna'tisni ta'siliji nme'ji'jg. Se'sus wesua'laji nme'ji'jg aq miwatmuatl Nisgaml aq telimaji unaqapemg se'si ignmuetunew ula nme'ji'jg. 8'Ms't wej g'satalultijig. Etna na'te'l na'tami ne'w pituiptnnaqanijig mimajuinu'g. 9Na tujiw unaqapemg ta'n wej piamiaqal wajua'tu'titl lluigneg te's'gl ligpenignn. Na tujiw Se'sus ejiglgimaji mimajuinu'g. 10Smtug tepita'jig ugtuluaq maw unaqapemg aq elaqtaqatijig aq oqwa'jig na gutan, teluisig, “Talmanutta.”

Palasiaq pipanima'titl musga'tagunew paqalaiwaqan wejiaq Nisgamewigtug

(Matiw 16.1-4)

11Etna na'te'l alt Palasiaq peita'ji aq poqji gi'gajasuala'titl Se'susal, getu gistesgua'titl. Na pipanima'titl, “Ge' nat goqwei Nisgamewei musga'tuin. Na tujiw 'gtlams'tultesnen Nisgamewigtug ugjien.” 12Na tujiw Se'sus ma'muniw wejjelamit aq teluet, “Goqwei gilew mimajuinuutioq wej pualioq tla'tegen ta'n goqwei Nisgamewei? Telimuloq, moqwa'! Ma musga'tuluoq gilew mimajuinuultioq ta'n goqwei Nisgamewei. Na!”

13Smtug Se'sus aq unaqapemg naqala'tiji aq apat tepita'jig ugtuluaq aq poqji asoqomita'jig qospemg.

Ugtapita'taqanmuoq Palasiaq aq Elot

(Matiw 16.5-12)

14Na unaqapemg awan'ta'sulti'tij jugwa'tunew pipnaqan, pas'g newgte' geggunmi'tis ugtuluaq. 15Se'sus gegnua'tuaji, “Ango'tmug, aq uli angweiasultigw ugjit na ugtapita'taqanmuoq Palasiaq aq Elot.” (Se'sus etl gnua'tuaji ta'n tel gina'mua'tilij Palasiaq aq Elot.)

16Na poqji mil agnutma'tijig, “Wet tluet muta mo ginu pipnaqann geggunmug.”

17Se'sus geitoq ta'n goqwei wesgutmi'tij. Geitoq mo nestua'tigul negm wesgumapni ta'n goqwei Palasiaq aq Elot gegina'mua'ti'tij. Na tujiw pipanimaji, 18“Gilew 'gpugugultioq pas'g mo getu nmitaqatiwoq aq 'gs'tuaqanultioq pas'g mo getu nutmu'tiwoq. Mo nestmu'tiwoq muta mo migwite'tmutiwoq ta'n gis tliaq. 19Ta'n tujiw sewisgino'tuaneg na'ngl pipnaqanu'tl ugjit ula na'n pituiptnnaqanijig mimajuinu'g, ta's'gsn ligpenignn ta'n wejpiamiaqal wajua'tuoqs'pnn?” Teli asitema'titl, “Newgtisga'qal jel ta'pu te's'g'pnn.”

20Se'sus pipanigesit, “Ta'n tujiw sewisgino'tuaneg lluigneg te's'gl pipnaqanu'tl ugjit ne'w pituiptnnaqanijig mimajuinu'g, ta's'gsn ligpenignn ta'n wejpiamiaq wajua'tuoqs'pnn?” Teli asitema'titl, “Lluigneg te's'g'pnn.”

21Na Se'sus ap pipanimaji, “Me' mo nestasultiwoq?”

Se'sus nepilatl nepapigwa'litl ji'nmul tle' na gutan Petse'ta

22Peita'jig Petse'ta aq alt mimajuinu'g pegisula'titl nepapigwa'litl ji'nmul Se'suseg etawaqtmua'titl ugjit sama'lan. 23Se'sus wesua'latl ji'nmul ugpitn aq tewglisgenatl sitatug gutanji'j, tel gne'g elusgwatmuatl ji'nmul ugpugugul, Se'sus iga'toq ugpitnn ji'nmul ugpugugw aq pipanimatl, “Nemitun goqwei?”

24Na ji'nm wapa'sit aq teluet, “Nemi'gig ji'nmug al gigto'qwita'jig, pas'g na teli angamgusultijig st'ge' miti'sg.”

25Se'sus ap iga'toqol ugpitn ula ji'nmul ugpugugul aq telimatl, “Unaqapa'si.” Na tujiw ji'nm siaw wapa'sit aq me' pem ulapit aq 'ms't goqwei wel nemitoq. 26Se'sus telimatl, “Mut apaja'siw ula gutanji'jg pas'g 'nmia giguaq.”

Ta'n goqwei Pie'l teluet ugjit Se'sus

(Matiw 16.13-20; Lu'g 9.18-21)

27Na Se'sus aq unaqapemg ejiglita'titeg aq pemi lta'jig igtigl gutanji'tl tle'l Sesalia Pilippaieg. Ge's pemi lta'titeg na pipanimaji, “Tlimigw ni'n, tal'ta'sultijig mimajuinu'g wenin ta ni'n.”

28Na teli asitema'titl, “Alt teluejig, ‘Gi'l na Sa'n Nutsign'tuet.’ Igtigig teluejig, ‘Gi'l na Ilaija’ gatu igtigig teluejig, ‘Gi'l na iganigjitegewinu.’ ”

29Se'sus tel pipanimaji, “Gatu gilew, tal'ta'sultioq weni ta ni'n?” Pie'l asitematl, “Gi'l na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam petgimapnn ugjit ilgwenan ugtmimajuinumg.”

30Se'sus melgimaji, “Mut wen tlimanew ta'n weni ni'n.”

Se'sus wesgutg ta'n tli ulmaje'tew ge's mu nepug

(Matiw 16.21-28; Lu'g 9.22-27)

31Na Se'sus poqji gina'muaji unaqapemg, “Ni'n na newgte'ji ta'n mimajuinualsiap. Amujpa na ma'muniw ulmaje'tes. Iganpugultijig patlia'sg aq nujigina'mua'tijig tplutaqan aq natawo'ltijig ji'nmug ma menuaqali'gw aq ilsumitaq ta'n tl ne'pa'itaq. Na toqo tujiw nesuguna'q apaji mimaju'as.” 32Se'sus melgima'sni ugjit uli ns'tmu'tinew. Na Pie'l sitatug Se'susal ela'latl aq majiaqa'latl. 33Se'sus gigtoqopugua'sit, angamaji unaqapemg, aq majiaqa'latl Pie'lal, “Jigla'si ni'neg Gjimn'tu. Teli angita'sin 'st'ge' ji'nm, mo teli angita'siwn ta'n Gjinisgam tel pual'sg!”

34Na tujiw Se'sus wigumaji mimajuinu'g maw unaqapemg, telimaji, “Ta'n wen getu wije'wit ni'n, amujpa na ma gis tla'tegegw ta'n teli gsatg, pas'g Gjinisgam ta'n tel puatg. Na tujiw gis majulgwalit ni'n. 35Na mimajuinu tela'teget ta'n teli gsatg Mn'tua'gig lietew. Gatu mimajuinu tela'teget ni'n ta'n tel pualg, 'msntew iapjiwewei mimajuaqan. 36Ge's ula ugs'tqamu eig, pas'g na 'ms't goqwei gisi assutmu's'p ta'n telgi'g ugs'tqamu, na toqotesip e'nmu's'p iapjiwewei ugmimajuaqanm wa'so'q. Goqwei gelu'lg ugja'jutes? 'Lpa pe'gaj mo goqwei! 37'Lpa mo eigtnug ta'n mimajuinu gisi ignmuetew ugjit gis tli apaja'lan iapjiwewei ugmimajuaqanm wa'so'q. 38Mut netaqite'lmiw ta'n tel gina'muen. Mut tlimaw lue'winu'g aq ta'nig mo gejia'tigul Nisgaml, ‘Mu ni'n teli gtlams'tasiw Se'sus.’ Pa na tla'tegen na, ni'n, na ula ji'nm ta'n Gjinisgam petgimapnn, jiglapasualultesg ta'n tujiw apaja'sian nujj uggepmite'lgaqanm aq maw sape'ultijig ansale'wijig.”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index