Search form

Matiw 15

Tplutaqann ta'n mimajuinugi'g gegina'matmi'tipnn

(Malg 7.1-13)

1Ta'sijig Palasiaq aq nujigina'mua'tijig Mowisewei tplutaqan weita'jig Selusalemg. Peita'jig Se'suseg aq pipanima'titl, 2“Tal gi's gnaqapemg elistmi'tij tplutaqann ta'n wejiaqal wetapegsultieg. Mo tetapu gsispa'tu'tigul ugpitnual ge's mu mijjulti'gw?”

3Se'sus pipanimaji, “Tal gi's elistmu'tioq ta'n goqwei Gjinisgam telimugsi'gw gatu awna tela'taqatioq ta'n telueg gilewewei tplutaqann? 4Gjinisgam teluet,

“ ‘Gepmite'lm gujj aq ggij.’

Elg teluet, ‘Ta'n wen penoqite'lmaji ungi'gu, amuj ne'po'qsin.’

5“Mo tetapu gina'muawoq ta'n getu wen geggungl goqwe'l ta'n e'wmi'titaq apoqonmuanew ujjl gisna uggwitl. Muta gegina'muoq tluen, ‘Nat goqwei e'wtes ugjit apoqonmulinew na gisi ignmuap Gjinisgam.’ Na tujiw ma' amuj apoqonmuata ungi'gu. 6Telueioq ula mimajuinu mo amuj gepmite'lmagwi ujjl aq uggwitl. Etna ugjit gisa'loq mimajuinu elistmn Gjinisgam ugtwi'gatign muta pewaloq tla'tegen ta'n goqwei telueg gilewewei tplutaqan. 7Me' gatu wesgijiangamgusultioq. Aiseiao'q ewi'g'g'p ta'n goqwei Gjinisgam wesgumugsioqop.

8Na tujiw Gjinisgam teluep,

‘Wegla mimajuinu'g telimijig

gtu' gepmite'lmin.

Gatu lpa mo nugu angite'tmi'ti'gw

aq mo tela'taqati'gw ta'n goqwei

gis telimg'pnig.

9Ta'n tujiw emtoqwalijig

na mu tepawtinug,

muta telimaji igtigi

me' tla'taqatinew mimajuinue'l tplutaqann

jel mu ni'newe'l tplutaqann.’ ”

Ta'n goqwei gisa'lujig mimajuinu'g pata'taqatinew

(Malg 7.14-23)

10Se'sus wigumaji mimajuinu' aq telimaji, “Jigs'tmu'tigw aq ns'tmu'tigw ta'n goqwei tlimultoqs'p. 11Na mijipjewei nat wen malqotg, na ma' gisa'lugug ula mimajuinu mo glu'sin. Gatu ta's'gl glusuaqann ta'n teluet gisa'lugutal mo glu'sin.”

12Na unaqapemg peita'jig Se'suseg aq telimgwi'titl, “Geitu's'p na Palasiaq mo piami gsatmi'tigup ta'n gis tluen?”

13Se'sus telimaji, “Nujj ta'n eig wa'so'q na mno'tutal ta'n te's'gl goqwe'l mo wel'te'tmug st'ge' na iga'taqewinu mniugtnas'gt'tal ta'n te's'gl goqwe'l mo iga'taqug'p. 14Mut sespete'tmug na ta'n goqwe'l wegla mimajuinu'g egina'mua'tijig muta negmow pa na wijei aq nepapigwo'ltiliji. Ta'n tujiw ji'nm ta'n nepapigwa't ilgwenatl igtigl nepapigwa'litl, gitg pitja'taq elmalqe'g”.

15Pie'l telimatl, “Mo nestmulueg a'tugwaqan. Tlimigw ta'n goqwei gis telue't'p.”

16Se'sus telimaji unaqapemg, “Mu piami ns'tmu'tiwoq st'ge' igtigig mo nestmu'ti'gw. 17Geitu gilew ns'tmu'tinew ta'n getu goqwei mimajuinu malqotg na eliaq ugtlaminug aq toqo wet siaw tuiaq. 18Gatu mimajuinu telgwitg uggamlamun aq teluet na goqwei tel'te'tg. Na ta's'gl glusuaqann ta'n teluet na gisa'lugutal mo glu'sin. 19Ta's'gl goqwe'l ta'n mimajuinu tel'te'tgl gisa'lugutal mo gelu'silin. Alt ta'n goqwe'l telgwitg uggamlamun etug gisa'lan ne'pa'tegen. Alt ta'n goqwei tel'te'tg etug gisa'lan sespe'wan igtigl aq sespo'tegelitl. Alt angita'suaqann etug gisa'lugutal gmutnen. Alt angita'suaqann etug gisa'lugutal pisui agnutman igtigi gisna pisuiman. 20Ta's'gl goqwe'l mimajuinu tel'te'tgl gisa'lugutal mo gelu'sin. Gatu pa na mimajuinu malqotg'ss nat goqwei aq mu gis gesispa'tegegw na ma' gisa'lnug mo gelu'sin.”

E'pit ta'n melgi gtlams'tg

(Malg 7.24-30)

21Se'sus maja'sit na'te'l aq eliet tepaw gjigann teluisigl Tail aq Saiton. 22Na e'pit ta'n tleiawit Genanewa'gig toqo nige' wigit gigjiw Tail aq Saiton eliet Se'suseg. Gesigaw tlimatl, “Gjisaqamaw, geitu gi'l na teplutasin ta'n wetapegsin Ta'piteg. Ewlite'lmi. Ntus ma'muni gitnmat muta mn'tu pitu'gwitl.”

23Gatu Se'sus mo nimjimuagul. Se'sus unaqapemg telimji, “Jiglgim muta, wesam sespe'g aq alulgwalugsieg.”

24Se'sus telimaji, “Petgimimg ugjit pas'g na Lesui'paq muta mo gegguna'tigul nat wenn ugjit ilgwenagun st'ge' jijgluewjig ta'n gesgo'ltijig.”

25Na jiniw e'pit nutgul'pa'sit Se'suseg aq etamatl, “Gjisaqamaw apoqonmui.”

26Se'sus telimatl, “Mo teltenug sman 'nmu'jig na mijua'ji'jg wiluowal.”

27Na e'pit telimatl Se'susal, “Gjisaqamaw, teliaq ta'n teluen, gatu we'gaw 'nmu'jig malqotmi'tij nat goqwe'l weji nisiaqal patawutigtug ta'n eteg assusit wiguaq.”

28Na glaman Se'sus telimatl, “Tu's melgi gtlams'tmn. Ta'n goqwei pewatmn msntes.” Na smtug ugtusl nepilmutl.

Se'sus nepilaji pugwenniji mimajuinu'

29Se'sus maja'sit na'te'l aq tajiga'sit qospem teluisig Galali. Na toqjua't wenaqqamigeg aq pemgopa'sit. 30Pugwelgig mimajuinu'g el'ta'jig Se'suseg. Pegisula'tiji mimajuinu' ta'n gesnugu'tiliji gigjiw Se'suseg. Alt asgajo'ltijig aq alt sawiptna'tijig. Alt nepapigwo'ltijig, alt mo gis glusulti'gw aq alt milipna'tijig. Se'sus nepilaji te'siliji. 31Mimajuinu'g paqalaiultijig ta'n tujiw nutua'tij ta'ni mo gis glusultiligupni na gelusultiliji aq nemia'tij asgajo'ltiliji aq sawiptna'tiliji na jajigo'ltilij aq nepapigwo'ltilipni nemitaqatiliji. Na miwatmua'titl Gjinisgaml ta'n Lesui'paq tel miwatmuala'titl.

Se'sus esmaji ne'w pituiptnnaqaniliji ji'nmug

(Malg 8.1-10)

32Se'sus wigumaji unaqapemg aq telimaji, “Ewlite'lm'gig wegla mimajuinu'g muta ne'gaw nesuguna'q wijitgweiwijig. Nige' mo piamianug goqwei malqottaq. Mo getu' pipanimaqig 'nmita'new muta jijuaqa nat wen oqonitpaqietew awtigtug. Getu' smgig ula tet.”

33Unaqapemg pipanimji, “Tami tet ula paqtaqamigtug ugji we'jittesnen tepiaq mijipjewei ugjit te'sit mimajuinu? Pugwelgig mimajuinu'g eimu'tijig tet.”

34Se'sus pipanimaji, “Ta's'gl pipnaqann geggunmoqol?”

Telimgwi'titl, “Lluigneg te's'gl pipnaqann aq ta'sijig nme'ji'jg.”

35Se'sus telimaji mimajuinu' pmgopita'new. 36Na tujiw wesua'toqol na pipnaqann aq nme'ji'jg aq miwatmuatl Nisgaml. Nigtua'toqol aq ignmuaji unaqapemg ugjit smanew mimajuinu'. 37Ta'n tujiw ms't wel g'satalulti'tij, Se'sus unaqapemg megnmi'tij piwiaqal mijipjewe'l aq wajua'tu'titl lluigneg ligpenignn. 38Ne'w pituiptnnaqan te'sijig ji'nmug esmujig aq pugwelgig e'pijig aq mijua'ji'jg.

39Na Se'sus pipanimaji mimajuinu' ugjit 'nmita'new. Na tujiw poqjinmita'ti'tij Se'sus aq unaqapemg. Pisultijig ugtuluaq aq elaqtaqatjig ta'n teluisig Maqatan.

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index