Search form

HECHOS 1:2

2ndya quɨvɨ i ndaa xica ñi ra ta cuahan ra gloria. Zoco cuee ca sa cuhun ra gloria ta sihin cuhva iyo sii Tatyi Ii ra Ndyoo i tahvi ra Jesús tyiño nuu sa usi ɨɨn tahan ca ra apóstol vatyi nacatyi ra tuhun ra Jesús.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index