Search form

HECHOS 1:9

9Ta sa ndɨhɨ cahan ra Jesús tacuan ta zuun ñi cuhva cuan i ndyehe ra apóstol vatyi i ndaa xica ñi ra Jesús ityi andɨvɨ, ta i tyazi minoo vico nu cuahan ra. Ta ñá ndyehe ca ra apóstol cuan sii ra.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index