Search form

HECHOS 14:1

Ñoho ra Pablo ta ra Bernabé ñuu Iconio

1Ñoho ra Pablo ta ra Bernabé ñuu Iconio ta i quɨhvɨ ra vehe ñuhu ñiyɨvɨ hebreo. Vaha xaan i cahan ra yucuan ndya cuhva ndya i sino iñi cuaha xaan ñiyɨvɨ, ñu hebreo ta inga ñiyɨvɨ.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index