Search form

HECHOS 6:13

13Ta zɨquɨ i ñihi ra sii ra cu sa ndaa sii ra vatyi cua cahan ra cuendu zɨquɨ ra Esteban. I catyi ra cuan: Ihya rayɨɨ, cahan xaan ra ndya vaha ñi sii vehe ñuhu maa yo ta sii ley ra Moisés.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index