Search form

HECHOS 8:9

9Zoco minoo ra sinañi Simón, i cuu ra ra tazi ñuu cuan, ta i zandavi ñaha ra sii cuaha xaan ñiyɨvɨ ityi Samaria vatyi catyi ra vatyi ra ñiñi xaan cuu ra. Iyo xaan i cuñi tandɨhɨ ñiyɨvɨ sa cuenda maa ra quɨvɨ cuan.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index