Search form

SAN JUAN 15:6

6Ta ra sa ña nañaa sii, cua zavite sii ra tañi minoo zoco yoho. Ta cua na‑ityi zoco yoho cuan, ta cua quisi naquihin ñiyɨvɨ sii si, ta cua tyihi ra sii si nu cayu ñúhu vatyi cua cayu si.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index