Search form

SAN JUAN 16:19

19Ta i tuu iñi ra Jesús vatyi cuñi nducu tuhun ra sii ra, ta i catyi ra sihin ra: ¿Atu nducu tuhun ndo sii tahan ndo sa cuenda tuhun i catyi vatyi zuhva ñi ca quɨvɨ ta ma ndyehe ca ndo sii ta inga zuhva ca quɨvɨ ta cua nandyehe ndo sii?

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index