Search form

SAN JUAN 16:20

20Sa ndisa ta sa ndisa catyi sihin ndo vatyi cua vacu xaan ndo ta cua coo xaan tucuihya iñi sii ndo, zoco ñiyɨvɨ ñuu ñiyɨvɨ ya, cua cuzɨɨ xaan cuñi ñu. Ta cua nducuihya xaan iñi maa ndo, zoco cuee ca ta cua nduzɨɨ xaan cuñi ndo.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index