Search form

SAN JUAN 17:24

24Ndyoo Zuti, cuñi sa vatyi ñiyɨvɨ sa i sohon sii, cua cundyaa ñu ɨɨn ñi sihin mi nu cua cundyei, ta tacuan ta cua ndyehe ñu sa vaha xaan sa i sohon sii. Vatyi i cuñi xoon sii, cumañi ca sino ñuu ñiyɨvɨ.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index