Search form

SAN LUCAS 16:26

26Ta inga tucu cuhva vatyi iyo minoo xahva cahnu xaan mahñu nu yucu yo. Ta vazu cuñi ra ihya cuhun ra nu ndyoon, zoco ma cuu. Ta ma cuu quisi minoo ra ñoho nu ñohon nu ndyaa ndi.”

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index