Search form

SAN MARCOS 1:45

45Tacuan ta cuahan ra i nduvaha, ta i nacatyi ra sihin tandɨhɨ ñiyɨvɨ cuhva i cuu sii ra. Ta yucuan cuenda ñá cuu ca quɨhvɨ ra Jesús inga ñuu. I sica noo ra nu yoñi ñiyɨvɨ iyo. Zoco i sahan xaan ñiyɨvɨ zɨɨn zɨɨn ñuu ndya nu ndyaa ra.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index