Search form

SAN MARCOS 7:6

6Ta i catyi ra Jesús sihin ra: Vaha xaan i cahan ra Isaías cuhva iyo maa ndo vatyi zaha ndo tuhun vatyi vaha xaan ndo, zoco ña ndisa. Ta tacuan i tyaa ra Isaías ta sa naha. I catyi ra vatyi i catyi maa ra Ndyoo tyehen:

Ihya ñiyɨvɨ zacahnu ñu sii, sihin yuhu ñu.

Zoco ña zacahnu ñu sii, sa ndisa.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index