Search form

ROMANOS 8:27

27Sito maa ra Ndyoo ñaa sa sica iñi yo sihin añima yo, ta sito ra ñaa sa cuñi Tatyi Ii cuan caca si vatyi sica si cuhva cuñi maa ra Ndyoo sa cuenda ñiyɨvɨ sino iñi sii ra Ndyoo sa ndisa cuii.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index