Search form

ROMANOS 9:20

20Zoco ña vaha cuhva sica iñun vatyi ¿yoo ra cuun ta cohon nu cahan ra Ndyoo? Vatyi minoo quɨyɨ cuan, ña catyi si sihin ñiyɨvɨ i zavaha sii si: “Ña vaha cuhva i zavohon sii. ¿Ñaa cuenda i zavohon sii tyehen?”

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index