Search form

ROMANOS 9:3

3Ta ndya cuhva cuñi sa cua tyaa siyo ra Ndyoo sii, sii ra Cristo ta zacuhun ra sii nu xaan tatu zacacu zuhva ra sii ñu hebreo, ñiyɨvɨ sii. Tatu sa vatyi cuu tacuan, zoco ma cuu sa tacuan.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index