Search form

Mga Kaazi 1:23

23Kamhan minpili siran ka dowang bolos nga tao nga si Hosi Hosto daw si Matiyas. Si Hosi inngaranan sab iza kan Barsabas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index