Search form

Mga Kaazi 10:30

30Si Korniliyo minsambag nga isang habi ka pagkabalantang ka delem dizan ka kanaong lagkaw nagapangamozo hao ka Diyos. Kamhan minkandizan baza kanao ya isang tao nga makinlaw gazed ya bado.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index