Search form

Mga Kaazi 10:41

41Kamhan namagsaro disab kami daw si Hisos. Izang pagkabanhaw ni Hisos wara makakita kanangiza ya tanan mga tao piro kay kami ka lamang nga mga inpili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index