Search form

Mga Kaazi 10:42

42Kamhan minsogo si Hisos kanami ka pagsindo ka mga tao nga si Hisos ani ya pinili na Diyos ka paghokom ka mga bohi daw ya mga patay nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index