Search form

Mga Kaazi 10:43

43Inpanan-ogan daan na tanan mga propita na Diyos nga nagalaong nga si Hisos ani may gahem ka pagpasaylo ka mga sala na tanan mga minsakop kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index