Search form

Mga Kaazi 10:44

44Ka nagasindo pen si Pidro kanin Korniliyo inharian ya tanan mga nanalinga na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index