Search form

Mga Kaazi 10:46

46Nabatian sab nin Pidro ka pagpanaba niran ka nagakalainlain nga saba daw ya pagsaza niran ka Diyos. Kamhan minlaong si Pidro ka toong mga iba nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index