Search form

Mga Kaazi 10:5

5Agon pakarohon mo ya mga tao ngaro ka longsod nga Hopi dazaw dadhen ngarini ya isang tao nga si Simon Pidro ya ngaran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index