Search form

Mga Kaazi 11:15

15Na, pagsogod nao pagsindo kaniran inharian siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka paghari naiza kanta ka sinogdan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index