Search form

Mga Kaazi 11:21

21Mintabang ya Diyos kaniran ka pagwali kamhan masara gazed nga kataed ya mga taga Antiyokya nga mintoo ka Ginoo daw minsakop di kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index