Search form

Mga Kaazi 11:29

29Kamhan doro ka Antiyokya namagsabot ya mga sakop ni Hisos nga tagsa tagsa siran anhatag ka hinabang. Ya nahimo niran anikay ipaated ngaro ka mga sakop ni Hisos doro ka Yoda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index