Search form

Mga Kaazi 11:4

4Kamhan minpanan-og si Pidro kaniran ka tanan naazihan naiza sokad gazed ka sinogdan nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index