Search form

Mga Kaazi 11:8

8Kamhan minsambag hao nga Ginoo, diri hao kay diri hao anlapas ka balaed nga garing ka kanaming karaan nga diri kami pakanen ka in-ihaw nga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index