Search form

Mga Kaazi 12:1

1Na, koman disab ya hari nga si Hirodis minsogod di iza pagdaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index