Search form

Mga Kaazi 12:16

16Na, bali ka logwa min-otro disab si Pidro paghawag. Pag-abri pen niran nabereng gazed siran kay si Pidro matood ya minhawag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index