Search form

Mga Kaazi 12:22

22Pagkakamhan naiza pagdiskorso insaza iza na mga tao nagalaong pagsinggit nga iza nga mindiskorso kanta diri kon tao ka lamang iza basta kay ya Diyos ani gazed iza!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index