Search form

Mga Kaazi 12:6

6Na, izang tenga ka kahabzen dizan ka tenga na mga dowang ka soldaw natorog si Pidro. Konsilem ipapatay iza ni Hirodis dizan ka pagseleng na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index