Search form

Mga Kaazi 13:44

44Na, pagdateng ka sonod nga Sabado dizan ka singbahan hapit matibe ya mga taga Antiyokya pagkatipon kay anpanalinga siran ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index