Search form

Mga Kaazi 14:10

10Kamhan mabaskeg ya saba ni Pablo pagsogo nga tomindeg ko! Kamhan mintindeg matood ya pegket. Nakapanaw disab iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index