Search form

Mga Kaazi 14:16

16Kawandini pen mintogot ya Diyos ka tanan mga tao nga diri kon Yodayo ka paghinang ka bisan ono ya naazakan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index