Search form

Mga Kaazi 14:18

18Na, bisan aniton ya inpanaba ni Pablo kaniran anpadazon siran kontana ka pagpan-ihaw ka mga baka dazaw ihalad ka pagsingba kanin Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index