Search form

Mga Kaazi 14:2

2Piro may mga isang Yodayo nga min-ato ka Diyos. Siran ya mingobot ka mga tao nga diri kon Yodayo. Kamhan minbetangbetang siran ka mga sakop ni Hisos dazaw awazen siran na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index