Search form

Mga Kaazi 14:25

25Pagkakamhan niran pagwali ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka longsod nga Pirga minpanaw siran ngaro ka pantalan nga Atalya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index