Search form

Mga Kaazi 14:5

5Kamhan ya mga diri kon Yodayo daw ya mga Yodayo namagsabot siran ka kanirang mga oloolo nga awazen sin Pablo daw pamookon ka pagpatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index