Search form

Mga Kaazi 14:9

9Na, pagpanalinga pen naiza kan Pablo minseleng gazed si Pablo kanangiza daw minhena-hena nga iza nga pegket mintoo iza nga mahimo nga pakadazawen iza na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index