Search form

Mga Kaazi 15:41

41Kamhan minbalik siran ka lopa nga Siriya daw Silisiya kay parig-enen ya pagsarig na mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index