Search form

Mga Kaazi 16:11

11Minsakay kami ka bangka nga garing ka Troas ngaro ka poro-poro nga Samotrasiya. Pagsonod nga ka aldaw largo disab kami pagsakay dipi ka pantalan nga Niyapolis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index