Search form

Mga Kaazi 16:36

36Kamhan inpakahagdam na magbantazay si Pablo nga inpabohian kamo na mga opisyal nga Romanhon agon pomanaw kamo naa kay wara di ya pasangil kamazo dini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index