Search form

Mga Kaazi 16:5

5Intabangan disab siran nin Pablo dazaw heget ya kanirang pagtoo kan Kristo. Kamhan kada aldaw ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon nagadogang pen siran ka pagtaed ka pagpasakop kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index